Αυξάνουμε την Αυτοεκτίμηση & Αυτοπεποίθησή τους

Ο σημαντικότερος στόχος για τους γονείς αλλά και για εμάς είναι η αύξηση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης του Παιδιού. Δυστυχώς τα παιδιά με Δυσλεξία, Διάσπαση Προσοχής, κλπ λόγω της απόρριψης – χαμηλής σχολικής επίδοσης και της αρνητικής κριτικής τόσο από το σχολείο όσο και από το οικογενειακό περιβάλλον, δεν πιστεύουν στον εαυτό τους. Αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης οδηγεί και στο να ακολουθούν μελλοντικούς δρόμους – στόχους κατώτερους σε σχέση με το πνευματικό τους επίπεδο και τις δυνατότητές τους.

Η αύξηση της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης των παιδιών στα κέντρα μας επιτυγχάνεται με την υψηλού επιπέδου παροχή επιστημονικών υπηρεσιών από την ακριβή διάγνωση, τη σωστή συμβουλευτική και την αποτελεσματική εξατομικευμένη Αντιμετώπιση.
Ο στόχος μας είναι το παιδί να γνωρίζει καλά, να αποδέχεται και να αγαπά τον εαυτό του και στη συνέχεια οι γονείς που γνωρίζουν πλέον καλύτερα το παιδί τους και πώς να του συμπεριφερθούν ώστε και καλύτερες σχέσεις να έχουν και το παιδί τους να προοδεύσει, να είναι κοινωνικά αποδεκτό και ευτυχισμένο, με υψηλή αυτοπεποίθηση.