Βελτιώνουμε τη Σχολική Επίδοση των Μαθητών

Ο συνδυασμός της Σωστής και Αναλυτικής Διάγνωσης με τη Συστηματική και Εξατομικευμένη Αντιμετώπιση και Συμβουλευτική οδηγεί στη σημαντική μείωση των συμπτωμάτων της Δυσλεξίας, Διάσπασης Προσοχής , Μαθησιακές Δυσκολίες, Λογοθεραπείας κλπ, με άμεσο αποτέλεσμα τη Βελτίωση των Σχολικών Επιδόσεων και τη σημαντική αύξηση της αυτοπεποίθησης του παιδιού.

Στα Κέντρα μας επιτυγχάνουμε τη Βέλτιστη Επίδοση του Μαθητή, ανάλογα με τις πνευματικές του ικανότητες. Πώς το πετυχαίνουμε αυτό;


Βιολογική Διάγνωση – Ακριβής και Αναλυτική


Τα πάντα ξεκινούν με τη Σωστή - Ακριβή Διάγνωση, την κατανόηση και αποδοχή του προβλήματος από τους γονείς - οικογένεια και το παιδί. Με τα πολυάριθμα ψυχο-εκπαιδευτικά τεστ και με τη βοήθεια του Pavlidis Test επιτυγχάνουμε την ακριβή και αντικειμενική διάγνωση του προβλήματος και του μεγέθους του. Ειδικά με το βιολογικό Pavlidis Test με ακρίβεια επιτυγχάνεται η ακριβής βιολογική πρόγνωση, από την προσχολική ηλικία.

Τι σημαίνει Βιολογική Διάγνωση;

Διαγιγνώσκουμε με μεγάλη ακρίβεια τη Δυσλεξία, Διάσπαση Προσοχής, Παρορμητικότητα, Υπερκινητικότητα και τις άλλες Μαθησιακές Δυσκολίες και προσδιορίζουμε το βαθμό και τα αίτια που προκαλούν το πρόβλημα. Η διάγνωση παρέχεται ενυπόγραφη από τον ίδιο τον κ. Καθηγητή με ακριβή αναφορά στο είδος και το μέγεθος του κάθε προβλήματος, καθώς και τις επιδόσεις του στην ορθογραφία, ανάγνωση, μαθηματικά, ευφυΐα, κ.λ.π. Επίσης παρέχουμε κατευθυντήριες οδηγίες για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Πάντοτε βρισκόμαστε στη διάθεση των γονέων και των εκπαιδευτικών για περαιτέρω διευκρινήσεις και βοήθεια.

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

Μετά τη λεπτομερή και ακριβή ανάλυση των αποτελεσμάτων, ακολουθεί η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στους γονείς και στο παιδί, από τον Επιστημονικό Διευθυντή του Κέντρου μας. Παρέχουμε τα πλήρη και λεπτομερή ψυχο-εκπαιδευτικά αποτελέσματα των τεστ, που περιλαμβάνουν την ανάγνωση, ορθογραφία, μαθηματικά, λεξιλόγιο, μνήμη, πλευρίωση και φυσικά το επίπεδο ευφυΐας του παιδιού. Ακολουθούν κατευθυντήριες οδηγίες προς τους γονείς και το παιδί και ταυτόχρονα αυξάνουμε την αυτοπεποίθησή του. Αλλάζουμε γονείς και παιδί προς το θετικότερο. Η κατανόηση και η αποδοχή του προβλήματος από τους γονείς και το παιδί αποτελεί την αφετηρία για την αλλαγή συμπεριφοράς - νοοτροπίας των γονέων αλλά και της σημαντικής αύξησης της αυτοπεποίθησης του παιδιού, που με τη σειρά τους οδηγούν προς την επίλυση του προβλήματος.

Συμβουλευτική Μελέτης


Διδάσκουμε, εξηγούμε στους γονείς & στο παιδί τον τρόπο με τον οποίο θα μελετούν τα μαθήματα του σχολείου, στο σπίτι. Είναι ένας πολύ χρήσιμος οδηγός συνεργασίας, που συμβάλλει στη ευκολότερη & αποτελεσματικότερη μελέτη των μαθημάτων του σχολείου, στο σπίτι. Δηλαδή, συμβάλλει στο πώς με τον ίδιο χρόνο μελέτης να αποδίδει καλύτερα το παιδί στα μαθήματα (Βλέπε Συμβουλευτική Μελέτης). Φυσικά αυτή η γνώση από μόνη της δεν λύνει το μαθησιακό ή συμπεριφορικό πρόβλημα του παιδιού. Χρειάζεται συστηματική εξατομικευμένη αντιμετώπιση που παρέχουν τα κέντρα μας.

Αντιμετώπιση


Η ακριβής διάγνωση και η κατανόηση - αποδοχή του προβλήματος οδηγούν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση. Το τελευταίο και σημαντικότερο στάδιο για την επίτευξη του στόχου μας, δηλαδή τη βελτίωση των Σχολικών Επιδόσεων και την αύξηση της αυτοπεποίθησης του παιδιού, επιτυγχάνεται με την εξατομικευμένη αντιμετώπιση με τη Μέθοδο Παυλίδη (βλέπε Pavlidis Method).

Γνωρίζοντας με ακρίβεια τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του παιδιού και την ευφυΐα του, εφαρμόζουμε εξατομικευμένα την Μέθοδο Παυλίδη, την οποία ανέπτυξε ο καθηγητής Παυλίδης σε πανεπιστημιακά περιβάλλοντα μετά από πολυετείς έρευνες και διεθνή κλινική εμπειρία 31ετών (από το 1978) στην Αγγλία, ΗΠΑ και Ελλάδα, σε συνεργασία με 6 Ευρωπαϊκές χώρες.

Το ψυχο–εκπαιδευτικό πρόγραμμα αντιμετώπισης της Μεθόδου Παυλίδη περιλαμβάνει εξειδικευμένες ασκήσεις Ανάγνωσης, Ορθογραφίας, Τονισμού, Μαθηματικών, Καλλιγραφίας, κλπ οι οποίες προσαρμόζονται δυναμικά στο επίπεδο του κάθε μαθητή, ανάλογα με τις προσωπικές του δυνατότητες και αδυναμίες. Εφαρμόζεται μέσω Η/Υ – Multimedia, βοηθώντας το παιδί να βελτιώσει τη χαμηλή σχολική του επίδοση και ως αποτέλεσμα την ψυχολογία και την αυτοπεποίθησή του.

Το εξατομικευμένο πρόγραμμα της Μεθόδου Παυλίδη, προσαρμόζεται διαρκώς στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού, ανάλογα με τα αποτελέσματα της λεπτομερούς διάγνωσης, με την τάξη, το μαθησιακό επίπεδο & την πρόοδο του κάθε μαθητή.

Την επιτυχημένη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών, της διάσπασης της προσοχής και των τυχόν συμπεριφορικών προβλημάτων του παιδιού ή ενήλικα, την εγγυώνται η ακριβής, αντικειμενική και βιολογική πρόγνωση ή διάγνωση του προβλήματος με τη βοήθεια του μοναδικού διεθνώς και πατενταρισμένου βιολογικού Τεστ Παυλίδη καθώς και η επιστημονικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα της Μεθόδου Παυλίδη.