Βελτιώνουμε τις Σχέσεις Γονέων - Παιδιών - Αδελφών - Συμμαθητών - Φίλων

Η βελτίωση της κοινωνικοποίησης, των σχέσεων, της αυτοεκτίμησης & της αυτοπεποίθησης του παιδιού αποτελούν προτεραιότητα για τα Κέντρα μας. Επιτυγχάνεται από τους πλήρως εκπαιδευμένους στις μεθόδους μας επιστήμονές μας υπό την καθοδήγηση του κ. Καθηγητή και των Επιστημονικών Διευθυντών των Κέντρων μας.

Μεταξύ των άλλων πραγματοποιείται ένα οικογενειακό ραντεβού, ψυχο-κοινωνικής συμβουλευτικής στο οποίο όλα τα μέλη της οικογένειας & ξεχωριστά το καθένα, συζητούν με τον Επιστημονικό Διευθυντή για όλα τα θέματα – προβλήματα που αφορούν το παιδί με σ΄ολα τα περιβάλλοντα και προσφέρουμε πρακτικές και αποτελεσματικές λύσεις που βελτιώνουν σημαντικά την ψυχολογία-αυτοπεποίθηση του παιδιού καθώς και την ψυχο-κοινωνική του αποδοχή και προσαρμογή.

Η βελτίωση των παραπάνω αυξάνει σημαντικά την αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση και βελτιώνει τις σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας καθώς και με τους συμμαθητές και με τους φίλους τους.
Συνήθως στις οικογένειες με παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες & Διάσπαση Προσοχής, δημιουργούνται προβλήματα, γιατί δε γνωρίζουμε με ποιο τρόπο να βοηθήσουμε το παιδί μας. Συχνά ο κάθε γονιός ακολουθεί ξεχωριστή γραμμή διαπαιδαγώγησης (δεν υπάρχει κοινή γραμμή μεταξύ των γονιών) με αποτέλεσμα το παιδί να λαμβάνει αντιφατικά μηνύματα και τελικά να μη γνωρίζει τα όρια και συνεπώς τα ξεπερνάει.

Στόχος λοιπόν των Συμβουλευτικών Συνεδριών, είναι όλα τα μέλη της οικογένειας να βελτιώσουν τη μεταξύ τους επικοινωνία, ακούγοντας το ένα τις απόψεις – σκέψεις – προβληματισμούς του άλλου και όλοι μαζί, ως μια ενωμένη οικογένεια, να μπορέσουν να αλληλοβοηθηθούν προς το καλύτερο.