Δήλωση Προστασίας Δεδομένων

Το όνομα και η φήμη των Dyslexiacenters - Pavlidis MEthod θεμελιώθηκαν στην εμπιστοσύνη των πελατών μας. Για το λόγο αυτό επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγουμε βάσει της παρούσας ηλεκτρονικής ιστοσελίδας (στο εξής: “ιστοσελίδα”). Η πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας σημαίνει αποδοχή των παρόντων όρων και των Ορων Χρήσης. Στην περίπτωση που οι όροι τροποποιηθούν, θα τροποποιηθεί και η ημερομηνία ενημέρωσης που αναγράφεται ανωτέρω. Για το λόγο αυτό, συστήνουμε να ελέγχετε την ημερομηνία ενημέρωσης που αναγράφεται ανωτέρω κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα. Παρακαλούμε διαβάστε τους Ορους Χρήσης για λεπτομερέστερη ενημέρωση σχετικά με την γενικότερη πολιτική μας σε ότι αφορά την χρήση της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο από τους επισκέπτες μας.


Σε περίπτωση οποιασδήποτε απορίας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση : info@dyslexiacenters.gr


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Η διαχείριση όλων των προσωπικών δεδομένων που καταχωρούνται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας (αιτήσεις εργασίας, βιογραφικά κλπ) θα γίνεται σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997.


Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι η εταιρία θα τηρεί σε αρχείο (βάση δεδομένων του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού) και θα επεξεργάζεται τα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την αξιολόγηση των αιτούντων από το αρμόδιο Τμήμα Προσωπικού της. Ότι τα δεδομένα αυτά δύναται η άνω εταιρία να χρησιμοποιήσει και για λόγους εσωτερικής λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης ή για στατιστικούς και ιστορικούς λόγους.


Ότι στα προσωπικά σας δεδομένα θα έχει πρόσβαση μόνο η εταιρία μας. Τα δεδομένα αυτά δεν θα ανακοινώνονται περαιτέρω σε τρίτους.


Οτι έχετε δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης ή/και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων σας βάσει των άρθρων 11 έως 13 του νόμου 2472/1997, για την άσκηση των οποίων μπορείτε να απευθύνεστε, στο τηλ. 2310-667795


Διασυνδέσεις σε άλλες ιστοσελίδες (links)


Σας ενημερώνουμε ότι, αποκλειστικά προς διευκόλυνσή σας, σας παρέχουμε υπηρεσίες διασύνδεσης με άλλες ηλεκτρονικές ιστοσελίδες που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας. Ούτως, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή την πολιτική διαχείρισης των δεδομένων τους. Η πρόσβαση σε αυτές πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη. Για το λόγο αυτό συνιστούμε να ενημερώνεστε σχετικά πριν καταχωρήσετε οποιαδήποτε πληροφορία στις ιστοσελίδες αυτές.


Ανήλικοι


Συνιστούμε στους γονείς να επιβλέπουν τα παιδιά τους όταν χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο.


Ασφάλεια


Η εταιρία μας καταβάλλει κάθε εύλογη εμπορικά και τεχνολογικά προσπάθεια στην τήρηση και επεξεργασία του αρχείου προσωπικών δεδομένων που καταχωρούνται με σκοπό να προστατεύσει τα εν λόγω δεδομένα από οποιαδήποτε τυχόν απώλεια, αθέμιτη χρήση, τροποποίηση ή καταστροφή από μή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.