Δυσγραφία-Dysgraphia

ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ - Διαταραχή της Γραπτής Έκφρασης

 Η ικανότητα γραφής του μαθητή είναι σημαντικά χαμηλότερη από την προφορική έκφραση των ίδιων εννοιών και από την αναμενόμενη επίδοσή του, σύμφωνα με  την ηλικία, την προσπάθεια, την ευφυΐα και την κατάλληλη εκπαίδευσή του.  

 Χαρακτηρίζεται από τη δυσκολία να μεταφέρει τη σκέψη του στο γραπτό, δηλαδή να γράφει προτάσεις γραμματικά, συντακτικά σωστές, και οργανωμένες παραγράφους (συνήθως είναι πολύ περιληπτικές, σχεδόν τηλεγραφικές και ασύνδετες).

 Συνήθως είναι και ανορθόγραφος (μολονότι γνωρίζει τους γραμματικούς κανόνες, συνήθως δεν μπορεί να τους εφαρμόζει σωστά), ακαλλίγραφος, με δυσανάγνωστο ή ‘άσχημο’ γραφικό χαρακτήρα, π.χ. ανομοιογενές μέγεθος και κόλλημα σειρών, μέγεθος και σχήμα γραμμάτων, λέξεων, αργή ταχύτητα γραφής, κλπ. Η Δυσγραφία και η Δυσορθογραφία είναι ανεξάρτητες από την ικανότητα να διαβάζει σωστά και γρήγορα, αλλά συχνότατα συνυπάρχει με τη Δυσλεξία, της οποίας το θεμελιώδες διά βίου διαγνωστικό κριτήριο είναι η πολύ Αργή και με Λάθη Ανάγνωση. Επίσης, πολύ συχνά συνυπάρχει και με τη ΔΕΠΥ και κυρίως με τη Διάσπαση Προσοχής.

 Μετράται-αξιολογείται με σταθμισμένα τεστ, που συνήθως δίνονται ατομικά. Για να δοθεί η διάγνωση της Δυσγραφίας - Δυσορθογραφίας με βάση κυρίως τα παραπάνω συμπτώματα, είναι απαραίτητο αυτές οι δυσκολίες να παρεμποδίζουν σημαντικά τη σχολική - ακαδημαϊκή επίδοση ή την καθημερινή ζωή του. 

ΕΙΚΟΝΑ 1. Ορθογραφία- Έκθεση  Δυσλεξικού Παιδιού με Δυσγραφία, 10 Ετών 2 ΜηνώνΕΙΚΟΝΑ 2.  Ορθογραφία Δυσλεξικού Αγοριού με Δυσγραφία, 9 Ετών