Μέθοδος Παυλίδη - Pavlidis Method ®

 Η Ακριβής & Αναλυτική Πρόγνωση – Διάγνωσή μας, καθοδηγεί με ακρίβεια την εξατομικευμένη - αποτελεσματική Αντιμετώπιση σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες του κάθε παιδιού.
 Η Μέθοδος Παυλίδη, αναπτύχθηκε σε πανεπιστημιακό περιβάλλον μετά από πολύχρονες έρευνες και διεθνή κλινική εμπειρία >31 ετών (από το 1978) στην Αγγλία, ΗΠΑ και Ελλάδα, σε συνεργασία με 6 Ευρωπαϊκές χώρες. Πραγματοποιείται μέσω Η/Υ και Πολυμέσων, βοηθώντας το παιδί να βελτιώσει τη χαμηλή σχολική του επίδοση και ως αποτέλεσμα την ψυχολογία και αυτοπεποίθησή του.
 Το ψυχο-εκπαιδευτικό πρόγραμμα αντιμετώπισης της Μεθόδου Παυλίδη περιλαμβάνει εξειδικευμένες ασκήσεις μας, Ανάγνωσης, Ορθογραφίας, Τονισμού, Αριθμητικής και Καλλιγραφίας, οι οποίες προσαρμόζονται διαρκώς - δυναμικά στην τάξη και στο μαθησιακό επίπεδο του κάθε μαθητή.
 Αναπτύχθηκε από τον καθηγητή Παυλίδη και εφαρμόζεται μέσω H/Y- Multimedia αποκλειστικά στα Dyslexia Centers - Pavlidis Method, από τους ψυχολόγους και τους ειδικούς παιδαγωγούς μας, τους οποίους εκπαιδεύουμε πλήρως.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  ΤΗΣ  ΜΕΘΟΔΟΥ  ΠΑΥΛΙΔΗ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ  ΕΡΕΥΝΕΣ
 Η αποτελεσματικότητα της Μεθόδου Παυλίδη αποδείχθηκε από τα αποτελέσματα πολυετών διεθνών ερευνών 2 γνωστών πανεπιστημίων της Αγγλίας (Sheffield και Brunel). H Μέθοδος Παυλίδη απεδείχθη ότι είναι 6.53 στην ορθογραφία και 8 φορές στον τονισμό αποτελεσματικότερη από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στα ελληνικά σχολεία. Παρόμοια πρόοδος επιτυγχάνεται και στην Ανάγνωση, στη Διάσπαση Προσοχής και στην Καλλιγραφία.
 Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Μεθόδου Παυλίδη είναι ότι ανάλογα με την πρόοδο του παιδιού, προσαρμόζεται διαρκώς, με αποτέλεσμα να οδηγεί στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του κάθε παιδιού σύμφωνα με τις προσωπικές του ανάγκες, ρυθμούς και δυνατότητες.
 Οδηγούμε τα παιδιά από την αποτυχία στην επιτυχία και από τη δυστυχία στην ευτυχία.