Αξιολογήστε μας

Στα 'DyslexiaCenters – Pavlidis Method'® η γνώμη του επισκέπτη της ιστοσελίδας μας είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί πάντα προσπαθούμε για το καλύτερο. Κάθε γνώμη, θετική ή αρνητική, είναι πολύ σημαντική διότι με αυτή θα βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας. Οι απαντήσεις σας θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά και μόνο για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων που θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε το επίπεδο των υπηρεσιών μας.

Εμφάνιση ιστοσελίδας:
Ταχύτητα ιστοσελίδας:
Απλότητα εύρεσης υλικού:
Θεματολογία:
Επάρκεια επιστ/κού περιεχομένου:
Κατανόηση κειμένων:
Γενική εικόνα:
Τί θα βελτιώνατε: