Αντιμετώπιση Δυσλεξίας - Μαθησιακές Δυσκολίες

 ‘DYSLEXIA CENTERS – PAVLIDIS METHOD’
ΔΙΕΘΝΗΣ ΥΠΕΡΟΧΗ & ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
Άριστη Ποιότητα – Προσιτές Τιμές

Αποδεικνύεται από την Αναγνώριση-Προτίμηση Πελατών μας που έρχονται στα Κέντρα μας στην Ελλάδα και από τις  5 ηπείρους του κόσμου (Ευρώπη, Αμερική, Ασία, Αφρική, Αυστραλία), από  43 χώρες, ακόμη και από τις πλέον προηγμένες, π.χ. ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία,  Αυστρία, Ιταλία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ελβετία, Δανία, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Νορβηγία, Σουηδία κλπ).

Οι Γενικές και οι Ειδικές Μαθησιακές ΔυσκολίεςΔυσλεξία αντιμετωπίζονται 
επιτυχώς, με εξατομικευμένες ψυχο-εκπαιδευτικές μεθόδους, μόνον από εξειδικευμένους ειδικούς παιδαγωγούς και ψυχολόγους. Η κατανόηση και η αποδοχή του προβλήματος από το παιδί, την οικογένειά του και από τους εκπαιδευτικούς, η στενή μεταξύ τους συνεργασία, καθώς και η σωστή ψυχολογική του υποστήριξη, αποτελούν τα προαπαιτούμενα για την επιτυχή αντιμετώπιση. 
 Στα 'Dyslexia Centers-Pavlidis Method' εφαρμόζεται αποκλειστικά η πολυδιάστατη, ολοκληρωμένη και η επιστημονικά αποδεδειγμένα αποτελεσματική Μέθοδος Παυλίδη - Pavlidis Method, την οποία ανέπτυξε ο Εφευρέτης-Καθηγητής Γ. Θ. Παυλίδηςμετά από πολυετείς εκτεταμένες έρευνες σε γνωστά πανεπιστήμια και χάρη στη διεθνή κλινική εμπειρία >38 ετών (από το 1978) στην Αγγλία, ΗΠΑ και Ελλάδα, σε συνεργασία με 6 Ευρωπαϊκές χώρες (Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Σουηδία). 

 Η Μέθοδος Παυλίδη είναι Εξατομικευμένη (=Προσαρμόζεται στις δυνατότητες, αδυναμίες και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το κάθε παιδί ξεχωριστά) και καθοδηγείται από τα αποτελέσματα της λεπτομερούς και ακριβούς διάγνωσης με το Τεστ Παυλίδη - Pavlidis TestΕπίσης, αναπροσαρμόζεται διαρκώς στους ρυθμούς, στις δυνατότητες και στις αδυναμίες του κάθε παιδιού-ατόμου ξεχωριστά.  

 Αντιμετωπίζονται-Βελτιώνονται σημαντικά:
● Η Ανάγνωση
● Η Ορθογραφία
● Η Μεταφορά του προφορικού στο Γραπτό λόγο
● Η Αριθμητική - Μαθηματικά
● Η Ικανότητα της Χωρο-χρονικής Αλληλουχίας
● Η Επιδεξιότητα, μέσω της διεθνώς μοναδικής μεθόδου μας με εξειδικευμένο Biofedback-Βιοανάδραση.
● Η Επικέντρωση της Προσοχής και η Παρορμητικότητα μέσω του Οφθαλμοκινητικού Biofedback-Βιοανάδρασης και της Γνωστικο-Συμπεριφορικής Θεραπείας (βλ. παρακάτω)
● Η Ψυχο-κοινωνική ισορροπία και προσαρμογή (Αύξηση της Αυτοεκτίμησης, του Αλληλοσεβασμού και της Κοινωνικότητας), κλπ.

 Το ψυχο–εκπαιδευτικό και βιολογικό πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Μεθόδου Παυλίδη περιλαμβάνει εξειδικευμένες ασκήσεις Ανάγνωσης, Ορθογραφίας, Τονισμού,Μαθηματικών, Καλλιγραφίας, Αλληλοδιαδοχής, Επιδεξιότητας, κλπ, οι οποίες προσαρμόζονται διαρκώς στο μεταβαλλόμενο μαθησιακό επίπεδο του κάθε μαθητή & εφαρμόζονται ευχάριστα μέσω Η/Υ - Multimedia και Tablets.
 Το εξατομικευμένο πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Μεθόδου Παυλίδη, καθοδηγείται από τα αποτελέσματα της λεπτομερέστατης Διάγνωσής μας και από τις επανεξετάσεις που ακολουθούν, ώστε να αναπροσαρμόζεται το Εξατομικευμένο πρόγραμμα Αντιμετώπισης σύμφωνα με την πρόοδο του κάθε παιδιού-ατόμου. Επίσης, προσαρμόζεται ξεχωριστά για κάθε παιδί στις προσωπικές του ανάγκες σύμφωνα με τις δυνατότητες, τις αδυναμίες, την τάξη, το μαθησιακό επίπεδο και την πρόοδό του.
 Βοηθούμε το παιδί να βελτιώσει τη χαμηλή σχολική του επίδοση και ταυτόχρονα την κοινωνικότητα, την ψυχολογία και την Αυτοπεποίθησή του.
Η αποτελεσματικότητα της Μεθόδου Παυλίδη, είναι επιστημονικά-αντικειμενικά τεκμηριωμένη-αποδεδειγμένη από πολλαπλές διεθνείς εκτεταμένες ερευνητικές μελέτες και διατριβές γνωστών πανεπιστημίων της Αγγλίας, όπως των Brunel & Sheffield. 
 Όσο νωρίτερα γίνει η διάγνωση και ακόμη καλύτερα η πρόγνωση των Μαθησιακών Δυσκολιών (π.χ. από την Προσχολική ηλικία με το βιολογικό Τεστ Παυλίδη), τόσο αποτελεσματικότερη καθίσταται η αντιμετώπιση. Ποτέ δεν είναι αργά, αλλά πάντοτε το χθες είναι προτιμότερο του σήμερα και αυτό του αύριο.
 Η έγκυρη και έγκαιρη Διάγνωση, και ακόμη καλύτερα η Πρόγνωση από την Προσχολική ηλικία όχι μόνον προλαμβάνει - μειώνει τις Μαθησιακές Δυσκολίες, αλλά και αποφεύγονται τα σοβαρά δευτερογενή ψυχολογικά προβλήματα, όπως είναι η χαμηλή αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση που είναι το αποτέλεσμα της αρνητικής κριτικής και της καθημερινής ταπεινωτικής σχολικής αποτυχίας. Δηλαδή, με τη σωστή ψυχολογική υποστήριξη και με την εξατομικευμένη αντιμετώπιση (π.χ. με τη Μέθοδο Παυλίδη) οδηγείται το παιδί από την αποτυχία στην επιτυχία και από την δυστυχία στην ευτυχία.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΑΥΛΙΔΗ


 Η Μέθοδος Παυλίδη για την Αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών είναι η πλέον Αποτελεσματική από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται διεθνώς, όπως αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα εκτεταμένων Διεθνών Επιστημονικών Ερευνών γνωστών Πανεπιστημίων της Αγγλίας:

1. Αποτελέσματα Διεθνών Ερευνών για την Αποτελεσματικότητα της Μεθόδου Παυλίδη για την Αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών – Δυσλεξίας με Πολυμέσα (Lynch, 2001, Ph.D. Thesis, University of Sheffield, England): Αποτελέσματα:
● 100% Ξεκάθαρο – Κατανοητό Μενού
● 95% Εύχρηστο Περιβάλλον
● 93% Μέθοδος Επιβράβευσης
● 85% Η Μέθοδος είναι εξίσου αποτελεσματική για όλους τους μαθητές.

2. Αποτελεσματικότητα της Μεθόδου Παυλίδη στην Ορθογραφία των Δυσλεξικών. Για κάθε 1 χρόνο Αντιμετώπισης με τη Μέθοδο Παυλίδη, χρειάζονται 6,5 ως 8 χρόνια Αντιμετώπισης με τη Μέθοδο που χρησιμοποιείται στα Ελληνικά Σχολεία, για να επιτύχουν την ίδια πρόοδο. (Έρευνα Katana, 2001, Brunel University, England):

ΕΙΔΗ ΛΑΘΩΝ​  ΠΡΙΝ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΘΩΝ ΑΝΑ 100 ΛΕΞΕΙΣ)  ΜΕΤΑ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΘΩΝ ΑΝΑ 100 ΛΕΞΕΙΣ) ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΛΑΘΗ  147  28  6,5 Φορές Αποτελεσματικότερη 
ΠΑΡΑΛΗΨΕΙΣ ΤΟΝΟΥ   86 8 Φορές Αποτελεσματικότερη 


3. Αποτελεσματικότητα της Μεθόδου Παυλίδη στην Ανάγνωση. (Διδακτορική Έρευνα Xatziphilippidou, 2004, Brunel University, England) Αξιολογήθηκε η Αποτελεσματικότητα της Μεθοδου Παυλίδη (multimedia) στη Βελτίωση της Ταχύτητας και της Ακρίβειας της Ανάγνωσης των Ελλήνων Δυσλεξικών μαθητών. Αποτελέσματα: H Tαχύτητα και η Ακρίβεια της Ανάγνωσης βελτιώθηκαν σημαντικά σε όλα τα είδη κειμένων που διάβασαν. Η πιο εντυπωσιακή Πρόοδος-Βελτίωση βρέθηκε στην Ακρίβεια, όπου μειώθηκαν οι επαναλήψεις (53,92%) και οι παραλείψεις λέξεων (96,77%)

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ  ΟΦΘΑΛΜΟΚΙΝΗΤΙΚΟΥ BIOFEEDBACK(ΒΙΟΑΝΑΔΡΑΣΗΣ) & ΓΝΩΣΤΙΚΟ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 Η Μέθοδος Παυλίδη κατά διεθνή αποκλειστικότητα, περιλαμβάνει το φωτο-ηλεκτρονικό  Οφθαλμοκινητικό Biofeedback-Βιοανάδραση, το οποίο αναπτύχθηκε στην Αγγλία και τελειοποιήθηκε στις ΗΠΑ από τον Εφευρέτη-Καθηγητή Παυλίδη
Το Οφθαλμοκινητικό Biofeedback – Βιοανάδραση είναι το Ακριβέστερο, Ταχύτερο, Αμεσότερο και συνεπώς το Αποτελεσματικότερο είδος Biofeedback – Βιοανάδρασης.
 Μέσω του Οφθαλμοκινητικού Biofeedback, Αυτοεκπαιδεύεται ο Εγκέφαλος, διότι Αυτομάτως μετατρέπει το Ακριβέστατο Φωτο-ηλεκτρονικό σύστημά μας τα Ασυνείδητα Λάθη (=μη ελέγξιμα) σε Συνειδητά (=ελέγξιμα-διορθούμενα) και έτσι τα καθιστά διορθούμενα. Πρόκειται για τη βιολογική αντιμετώπιση της Διάσπασης Προσοχής, της Παρορμητικότητας και εν μέρει της Δυσλεξίας, τα οποία συχνότατα συνυπάρχουν (Pavlidis, 1990; Pavlidis & Giannouli, 2014).
 Είναι απολύτως ασφαλής, ευχάριστη και αποτελεσματική μέθοδος, χωρίς καμία παρενέργεια και είναι κατάλληλη-εφαρμόσιμη σε όλες τις ηλικίες.. Είναι το πλέον ευχάριστο, άμεσο, το ταχύτερο και το αποτελεσματικότερο είδος biofeedback-βιοανάδρασης. (βλ. το αντίστοιχο κείμενο που περιγράφει-εξηγεί το Οφθαλμοκινητικό Biofeedback-Βιοανάδραση)

ΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. Συχνά λανθασμένα πιστεύουμε ότι ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε - ερμηνεύουμε την πραγματικότητα, είναι έξω από το δικό μας έλεγχο και δυνατότητα, με αποτέλεσμα να την εκλαμβάνουμε παθητικά, αρνητικά και απαισιόδοξα. Για να την ερμηνεύσουμε θετικά και αισιόδοξα, χρειάζεται να αλλάξουμε την οπτική γωνία μέσω της οποίας βλέπουμε τα πράγματα, η οποία εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από εμάς.
 Ακριβώς αυτό επιτυγχάνεται μέσω της Γνωστικο-Συμπεριφορικής Θεραπείας (ΓΣΘ), η οποία αποτελεσματικά συνδυάζει την κατανόηση του προβλήματος και την επιτυχή αντιμετώπιση ή θεραπεία του. Σκοπός της ΓΣΘ είναι να θετικοποιήσει τα αρνητικά συναισθήματα που προέρχονται από λανθασμένη-αρνητική αξιολόγηση γεγονότων, που με τη σειρά τους δημιουργούν λανθασμένες αρνητικές-μειωτικές σκέψεις, πεποιθήσεις, γνωστικές αντιλήψεις, συναισθήματα και συμπεριφορές.
 Το αναβαθμισμένο ψυχο-κοινωνικό επίπεδο και η αυξημένη αυτοπεποίθηση βοηθούν και στη βελτίωση της σχολικής και μαθησιακής επίδοσης.  Συνολικά, οδηγούμε το άτομο από την απόρριψη, αυτοαπόρριψη και από τη δυστυχία, στην αποδοχή, αυτοαποδοχή, στην Επιτυχία και στην Ευτυχία. (βλ. το αντίστοιχο κείμενο που περιγράφει-εξηγεί τη Γνωστικο-Συμπεριφορική Θεραπεία).
 Επειδή μας ενδιαφέρει όχι μόνον η αποτελεσματική αυτοεκπαίδευση του εγκεφάλου μέσω του Οφθαλμοκινητικού biofeedback, αλλά και η μεταφορά της βιολογικής βελτίωσης στην καθημερινή ζωή του παιδιού-ατόμου, γι’ αυτό στα Κέντρα μας συνδυάζουμε επιτυχώς και αποκλειστικώς το Οφθαλμοκινητικό Biofeedback (Βιοανάδραση) με τη Γνωστικο-Συμπεριφορική θεραπεία για την ταυτόχρονη σημαντική βελτίωση τόσο της Διάσπασης Προσοχής και Παρορμητικότητας, όσο και της Ψυχο-κοινωνικής τους συμπεριφοράς - προσαρμογής, που οδηγούν στην πρόοδο, στην επιτυχία και στην ευτυχία τους.