Τελευταία Νέα

13-11-2017 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΠΑΥΛΙΔΗ

ΘΕΜΑ:  ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ...

18-12-2017 - ΠΟΛΙΧΝΗ - ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΠΑΥΛΙΔΗ

11-11-2017 - AΘHNA (Βοτανικός) - ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΠΑΥΛΙΔΗ
23-10-2017 - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΠΑΥΛΙΔΗ
23-10-2017 - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΠΑΥΛΙΔΗ
23-10-2017 - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΠΑΥΛΙΔΗ
23-10-2017 - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΠΑΥΛΙΔΗ
23-10-2017 - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΠΑΥΛΙΔΗ
23-10-2017 - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ

ΘΕΜΑ:  ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ...

23-10-2017 - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΠΑΥΛΙΔΗ