Τελευταία Νέα

16-12-2015 - ΠΑΤΡΑ - ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΠΑΥΛΙΔΗ3-12-2015 -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)- ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΠΑΥΛΙΔΗ
3-12-2015 -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)- ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΠΑΥΛΙΔΗ
3-12-2015 -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)- ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΠΑΥΛΙΔΗ
3-12-2015 -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)- ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΠΑΥΛΙΔΗ

3-12-2015 -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)- ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΠΑΥΛΙΔΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ 3-12-2015 ΩΡΑ:...

25/11/2015 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΠΑΥΛΙΔΗ

25/11/2015 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ)...

18/11/2015 - ΒΕΡΟΙΑ - ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΠΑΥΛΙΔΗ