Τελευταία Νέα

Επιμορφωτική Εκπαιδευτική Ημερίδα, ΑΘΗΝΑ 20/6/2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΔΙΑ  ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,  ...

Διάλεξη Αθηνά Μαυροειδή, Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ 26/5/2012

Η   Ε ΥΡΩΓΝΩΣΗ   Ν. Μ ΗΧΑΝΙΩΝΑΣ  ΣΕ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΜΕ  ΤΟ    ...

Ημερίδα της MENSA, ΑΘΗΝΑ 29/4/2012

Τα Χαρισματικά Παιδιά και οι Ιδιαίτερες Ανάγκες τους Κυριακή 29 Απριλίου 2012, Αθήνα στο Μέγαρον...

Διάλεξη Καθηγητή Γεωργίου Θ. Παυλίδη, ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 7/4/2012

Ο  Δ ΗΜΟΣ   Σ ΥΡΟΥ  -  Ε ΡΜΟΥΠΟΛΗΣ   &   ΤΟ  S O ...