Τελευταία Νέα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ  ΜΕΙΩΣΗ  ΤΙΜΩΝ

Επιστημονική Ημερίδα, ΙΩΑΝΝΙΝΑ 20/10/2012

<<Διάσπαση Προσοχής - Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)>> Αίτια, Διάγνωση & Αντιμετώπιση ...

Επιστημονική Ημερίδα, ΗΡΑΚΛΕΙΟ 13/10/2012

<<Δυσλεξία - Μαθησιακές Δυσκολίες>> Αίτια, Διάγνωση & Αντιμετώπιση Καθηγητής Γεώργιος...

Διάλεξη Καθηγητή Γεωργίου Θ. Παυλίδη, ΔΡΑΜΑ 1/10/2012

Ο  Δ ΗΜΑΡΧΟΣ  Δ ΡΑΜΑΣ  κ. Χ ΑΡΑΚΙΔΗΣ  Κ ΥΡΙΑΚΟΣ,  Ο   Α ΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ...