Τελευταία Νέα

Διάλεξη Καθηγητή Γεωργίου Θ. Παυλίδη, ΗΡΑΚΛΕΙΟ 15/2/2012

Δ υσλεξία Μ ΑΘΗΣΙΑΚΕΣ  Δ ΥΣΚΟΛΙΕΣ  -   Δ ΙΑΣΠΑΣΗ  Π ΡΟΣΟΧΗΣ Τ ΕΣΤ ...

Διάλεξη Καθηγητή Γεωργίου Θ. Παυλίδη, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 13/2/2012

Σας   Προσκαλούμε στη   Δ Ι Α Λ Ε Ξ Η Δυσλεξία Μ ΑΘΗΣΙΑΚΕΣ   Δ ΥΣΚΟΛΙΕΣ ...

Διάλεξη Καθηγητή Γεωργίου Θ. Παυλίδη, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 5/12/2011

Η  Ε ΝΩΣΗ   Π ΟΝΤΙΩΝ  Ω ΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  &   Φ ΙΛΩΝ  Η  Α ΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ...

Διαγνωστικά Τεστ στην Σύρο 3 έως 5 Δεκεμβρίου

Αγαπητέ Γονέα , Αν το παιδί σας παρουσιάζει δυσκολίες στην ανάγνωση, στην ορθογραφία, στα γραπτά,...