Τελευταία Νέα

Διάλεξη Καθηγητή Γεωργίου Θ. Παυλίδη,  ΠΟΛΙΧΝΗ  9/11/2011

Α ΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΕΣ   Π ΑΙΔΕΙΑΣ  &   Κ ΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  Α ΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε ΝΩΣΗ ...

Διάλεξη Καθηγητή Γεωργίου Θ. Παυλίδη,  ΚΑΤΕΡΙΝΗ  7/11/2011

Η  Σ ΧΟΛΗ  Γ ΟΝΕΩΝ ΤΟΥ   Α ΝΟΙΚΤΟΥ  Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ...

Διάλεξη Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου, 31 Οκτωβρίου 2011

Η  Α ΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ  Π ΑΙΔΕΙΑΣ  &  Κ ΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  Π ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Σας ...

Διαγνωστικά Τεστ στη Ζάκυνθο 15 Οκτωβρίου έως 17 Οκτωβρίου

Αγαπητέ Γονέα , λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος των κατοίκων της Ζακύνθου για την παγκοσμίως αναγνωρισμένη...