Τελευταία Νέα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ  ΤΕΣΤ  ΣΤΗΝ  ΠΑΡΟ  2-3-4  ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος των κατοίκων της Πάρου για την παγκοσμίως αναγνωρισμένη βιολογική διάγνωση...

Διάλεξη Δήμου Θερμαϊκού, 23 Μαρτίου 2011 στις 19.00

 Η  Α ΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ  Κ ΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  Π ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  -  Π ΑΙΔΕΙΑΣ  & ...

Διάλεξη Εκπαιδευτηρίων ''Νέα Παιδεία'', 16 Μαρτίου 2011

ΤΑ  Ε ΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ  '' Ν ΕΑ  Π ΑΙΔΕΙΑ ''   Σας   Προσκαλούν ...

Διάλεξη του Καθηγητή Γεωργίου Θ. Παυλίδη, 13 Μαρτίου 2011

ΤΟ  E UROPALSO   &  TΑ  Κ ΕΝΤΡΑ  Ξ ΕΝΩΝ  Γ ΛΩΣΣΩΝ  E...