Τελευταία Νέα

Διάλεξη Δήμου Κατερίνης, Τετάρτη 9 Μαρτίου 2011 στις 17.00

Ο  Δ ΗΜΟΣ  Κ ΑΤΕΡΙΝΗΣ   Σας   Προσκαλεί  στη  Δ Ι Α Λ Ε Ξ Η...

Διάλεξη Σοχού, Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2011 στις 17.00

ΟΙ  Σ ΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ   Γ ΡΑΦΕΙΟ  Σ ΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ  &   Ε ΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ...

Δωρεάν  Αξιόπιστη  Ανίχνευση

ΔΩΡΕΑΝ  ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ  ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ   ΣΤΑ  ΚΕΝΤΡΑ  ΜΑΣ ...

Διάλεξη Δήμου Πυλαίας, Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010 στις 19.00

Ο  Δ ΗΜΟΣ  Π ΥΛΑΙΑΣ   Σας   Προσκαλεί  στη  Δ Ι Α Λ Ε Ξ Η ...