Τελευταία Νέα

Διάλεξη Δήμου Πεύκων, Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2010 στις 19.30

Ο  Δ ΗΜΟΣ  Π ΕΥΚΩΝ   Σας   Προσκαλεί  στη  Δ Ι Α Λ Ε Ξ Η  ...

Διάλεξη Αγ. Αναργύρων, Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2010 στις 18:30

Ο  Δ ΗΜΟΣ  Α Γ. Α ΝΑΡΓΥΡΩΝ  &  ΟΙ  Σ ΧΟΛΙΚΕΣ  Κ ΟΙΝΟΤΗΤΕΣ...

Διάλεξη Φαρσάλων, Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2010 στις 18.00

Ο  Δ ΗΜΟΣ  Φ ΑΡΣΑΛΩΝ  Σας   Προσκαλεί   στη   Δ Ι Α Λ Ε Ξ...

Διάλεξη του Καθηγητή Γεωργίου Θ. Παυλίδη, 25 Οκτωβρίου 2010

Ο  Δ ΗΜΑΡΧΟΣ  Θ ΕΡΜΑΪΚΟΥ  Ι ΩΑΝΝΗΣ  Α ΛΕΞΑΝΔΡΗΣ &  Η  Α ΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ...