Τελευταία Νέα

Επιστημονική Ημερίδα Καθηγητή Γεωργίου Θ.Παυλίδη, 23 Οκτωβρίου 2010

 << Διάσπαση Προσοχής & Σύνδρομο Asperger >> Αίτια - Διάγνωση - Αντιμετώπιση...

Διάλεξη του Καθηγητή Γεωργίου Θ. Παυλίδη, 18 Οκτωβρίου 2010

Ο   Δ ΗΜΟΣ  Ι ΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Σας   Προσκαλεί   στο   8 ο ...

Διάλεξη του Καθηγητή Γεωργίου Θ. Παυλίδη, 15 Οκτωβρίου 2010

Ο  Δ ΗΜΑΡΧΟΣ  Η ΡΑΚΛΕΙΟΥ Σας   Προσκαλεί   στη   Δ Ι Α Λ Ε Ξ Η...

Διάλεξη του Καθηγητή Γεωργίου Θ. Παυλίδη, 13 Οκτωβρίου 2010

Ο  Δ ΗΜΟΣ  Ρ ΕΘΥΜΝΗΣ  &  Ο  Σ ΥΛΛΟΓΟΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  Π ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ...