Τελευταία Νέα

Διάλεξη του Καθηγητή Γεωργίου Θ. Παυλίδη, 13 Μαρτίου 2011

ΤΟ  E UROPALSO   &  TΑ  Κ ΕΝΤΡΑ  Ξ ΕΝΩΝ  Γ ΛΩΣΣΩΝ  E...

Διάλεξη Δήμου Κατερίνης, Τετάρτη 9 Μαρτίου 2011 στις 17.00

Ο  Δ ΗΜΟΣ  Κ ΑΤΕΡΙΝΗΣ   Σας   Προσκαλεί  στη  Δ Ι Α Λ Ε Ξ Η...

Διάλεξη Σοχού, Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2011 στις 17.00

ΟΙ  Σ ΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ   Γ ΡΑΦΕΙΟ  Σ ΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ  &   Ε ΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ...

Δωρεάν  Αξιόπιστη  Ανίχνευση

ΔΩΡΕΑΝ  ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ  ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ   ΣΤΑ  ΚΕΝΤΡΑ  ΜΑΣ ...