Τελευταία Νέα

Διάλεξη Δήμου Πυλαίας, Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010 στις 19.00

Ο  Δ ΗΜΟΣ  Π ΥΛΑΙΑΣ   Σας   Προσκαλεί  στη  Δ Ι Α Λ Ε Ξ Η ...

Διάλεξη Δήμου Πεύκων, Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2010 στις 19.30

Ο  Δ ΗΜΟΣ  Π ΕΥΚΩΝ   Σας   Προσκαλεί  στη  Δ Ι Α Λ Ε Ξ Η  ...

Διάλεξη Αγ. Αναργύρων, Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2010 στις 18:30

Ο  Δ ΗΜΟΣ  Α Γ. Α ΝΑΡΓΥΡΩΝ  &  ΟΙ  Σ ΧΟΛΙΚΕΣ  Κ ΟΙΝΟΤΗΤΕΣ...

Διάλεξη Φαρσάλων, Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2010 στις 18.00

Ο  Δ ΗΜΟΣ  Φ ΑΡΣΑΛΩΝ  Σας   Προσκαλεί   στη   Δ Ι Α Λ Ε Ξ...