Τελευταία Νέα

Διάλεξη του Καθηγητή Γεωργίου Θ. Παυλίδη, 25 Οκτωβρίου 2010

Ο  Δ ΗΜΑΡΧΟΣ  Θ ΕΡΜΑΪΚΟΥ  Ι ΩΑΝΝΗΣ  Α ΛΕΞΑΝΔΡΗΣ &  Η  Α ΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ...

Επιστημονική Ημερίδα Καθηγητή Γεωργίου Θ.Παυλίδη, 23 Οκτωβρίου 2010

 << Διάσπαση Προσοχής & Σύνδρομο Asperger >> Αίτια - Διάγνωση - Αντιμετώπιση...

Διάλεξη του Καθηγητή Γεωργίου Θ. Παυλίδη, 18 Οκτωβρίου 2010

Ο   Δ ΗΜΟΣ  Ι ΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Σας   Προσκαλεί   στο   8 ο ...

Διάλεξη του Καθηγητή Γεωργίου Θ. Παυλίδη, 15 Οκτωβρίου 2010

Ο  Δ ΗΜΑΡΧΟΣ  Η ΡΑΚΛΕΙΟΥ Σας   Προσκαλεί   στη   Δ Ι Α Λ Ε Ξ Η...