Τελευταία Νέα

Διάλεξη του Καθηγητή Γεωργίου Θ. Παυλίδη, 13 Οκτωβρίου 2010

Ο  Δ ΗΜΟΣ  Ρ ΕΘΥΜΝΗΣ  &  Ο  Σ ΥΛΛΟΓΟΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  Π ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ...

Διάλεξη του Καθηγητή Γεωργίου Θ. Παυλίδη, 11 Οκτωβρίου 2010

Ο   Δ ΗΜΟΣ  Χ ΑΝΙΩΝ Σας   Προσκαλεί   στη   Δ Ι Α Λ Ε Ξ Η ...

Συνέντευξη Καθηγητή Γ. Θ. Παυλίδη στο ΣΚΑΪ Magazino

Συνέντευξη Καθηγητή Γ. Θ. Παυλίδη στο ΣΚΑΪ Magazino, σήμερα 1/10/2010 στις 18.30.

Επιστημονική Ημερίδα Καθηγητή Γεωργίου Θ. Παυλίδη, 2 Οκτωβρίου 2010

<< Δυσλεξία - Μαθησιακές Δυσκολίες >>  Αίτια - Πρόγνωση - Διάγνωση - Αντιμετώπιση...