23-10-2017 - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΠΑΥΛΙΔΗ