13-11-2017 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΠΑΥΛΙΔΗ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ (ΔΕΠΥ): ΤΕΣΤ & ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗ

OMIΛHTHΣ: O EΦEYPETΗΣ-ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Δευτέρα 13 Νοεμβρίου στις 17:30-18:30

Makedonia Palace,  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ