11-12-2017 - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ - ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΠΑΥΛΙΔΗ