ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ,
50% ΈΚΠΤΩΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ - ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ (ΔΕΠΥ), ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ 17/9 ΩΣ 19/10/18

ΔΩΡΕΑΝ Διάγνωση Λογοθεραπείας - Εργοθεραπείας,
50% Έκπτωση Διάγνωση Δυσλεξίας - Διάσπασης Προσοχής (ΔΕΠΥ), πανελληνίως για Μαθητές από 17/9 ως 19/10/18