ΣΑΒΒΑΤΟ, 17/11/2018 - 6 Μ.Μ. - 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΡΕΝΩΝ, ΔΡΑΜΑ - ΔΙΑΛΕΞΗ "ΔΕΠΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ"