ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/3/2019 - 7:45μμ - ΟΜΙΛΙΑ 'ΟΦΘΑΛΜΟΚΙΝΗΣΗ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ' - Δύο Forum, Ζάππειο, Αθήνα - Είσοδος Ελεύθερη

Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019

19.45 - 20.00: Οφθαλμοκίνηση: Βιολογικά Συστήματα, διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές στην Ψυχολογία και Συμπλήρωματική Ιατρική

Oμιλητής: Γεώργιος Θ. Παυλίδης 
Εφευρέτης - τ. Καθηγητής, Ψυχολογίας - Μαθησιακών Δυσκολιών

ΔΥΟ FORUM, ΖΑΠΠΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ