Εργοθεραπεία

Στα κέντρα μας βελτιώνουμε - αντιμετωπίζουμε τις παρακάτω δυσκολίες:
 • Δυσγραφία (δυσανάγνωστος γραφικός χαρακτήρας, δυσκολίες στον προσανατολισμό στο τετράδιο, λάθος κράτημα μολυβιού ή στάση σώματος κατά το γράψιμο, ανομοιομορφία γραμμάτων, δεν διαχωρίζει τις προτάσεις, δεν τηρεί σωστά τις αποστάσεις).
  Ανωριμότητα (κοινωνικοποίηση, αδεξιότητα).
  Δυσκολίες στη συγκέντρωση της προσοχής και στη διαχείριση του χρόνου.
  Υπερκινητικότητα.
  Οργάνωση του χώρου και του χρόνου.