Συχνές Ερωτήσεις

1. Από ποιούς και πού εφαρμόζεται το Τεστ και η Μέθοδος Παυλίδη;

 Το Τεστ Παυλίδη - Pavlidis Test και η Μέθοδος Παυλίδη - Pavlidis Method εφαρμόζεται αποκλειστικά στα DyslexiaCenters - Pavlidis Method από τους ψυχολόγους – ειδικούς παιδαγωγούς των κέντρων μας, που είναι άριστα εκπαιδευμένοι από εμάς, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό – κλινικό – εφαρμοσμένο επίπεδο.

2. Το παιδί μου πάει στο γυμνάσιο μπορεί να κάνει το τεστ ή έχουμε αργήσει τόσο που δεν γίνεται τίποτα; Μέχρι ποια ηλικία παρέχεται η αντιμετώπιση; Μέχρι ποια ηλικία δέχεστε στα κέντρα σας; Δέχεστε ενήλικες και φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν δυσκολία με τη σχολή τους; Μπορεί ένα παιδί προνηπιακής ή νηπιακής ηλικίας να μπει σε πρόγραμμα αντιμετώπισης; Από πόσο χρονών γίνεται το διαγνωστικό τεστ;

 Το Τεστ Παυλίδη έχει βιολογική βάση και γι' αυτό μπορεί να εφαρμοστεί από την προσχολική ηλικία μέχρι και τους ενήλικες, ασχέτως ηλικίας. Η ψυχο-εκπαιδευτική αντιμετώπιση με τη Μέθοδο Παυλίδη με Η/Υ & Πολυμέσα, προσφέρεται σε άτομα από την προσχολική ηλικία μέχρι και τους ενήλικες.

3. Ποια είναι η αποτελεσματικότητα του Pavlidis Test - Παυλίδης Τεστ (Τεστ Δυσλεξίας & Διάσπασης Προσοχής);

 Σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες γνωστών Αγγλικών και Αμερικανικών πανεπιστημίων, το βιολογικό Τεστ Παυλίδη είναι το μοναδικό τεστ διεθνώς που μπορεί να προγνώσει - διαγνώσει με ακρίβεια τη δυσλεξία, διάσπαση προσοχής και παρορμητικότητα (93,1 %) ακόμη και από την προσχολική ηλικία.

4. Τα δικά σας αποτελέσματα θα μου δώσουν μια ακριβή εικόνα για τη δυσκολία μου ή απλώς θα μου πείτε ότι έχει ή δεν έχει δυσλεξία, λογοθεραπεια, διάσπαση προσοχής, μαθησιακές δυσκολίες ή το επίπεδο ευφυΐας μου;

 Στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γίνεται ξεκάθαρη η δυσκολία που αντιμετωπίζει το παιδί σε κάθε περιοχή, το αίτιο της δυσκολίας καθώς και ο βαθμός της (βλέπε Διάγνωση, Pavlidis Test, Βελτιώνουμε τη Σχολική Επίδοση των Μαθητών).

5. Ποιος βγάζει τη Διάγνωση;

 Σε όλα τα κέντρα μας, η διάγνωση βγαίνει μόνο από τον ίδιο τον Καθηγητή Γεώργιο Θ. Παυλίδη.

6. Μετά τη διάγνωση, μας διδάσκετε έναν αποτελεσματικό τρόπο μελέτης με το παιδί μου;

 Τα κέντρα μας εκπαιδεύουν γονείς και παιδιά στον τρόπο οργάνωσης και μελέτης στο σπίτι.

7. Πόσο καιρό πρέπει ένα παιδί να κάνει μαθήματα κατά μέσο όρο για να έχει αποτέλεσμα;

 Δεν ισχύει η έννοια του μέσου όρου, γιατί λειτουργούμε πάντοτε εξατομικευμένα. Η διάρκεια καθορίζεται από τον Καθηγητή και τον Επιστημονικό Διευθυντή του κέντρου σε συνεργασία με τους γονείς, με βάση τη διάγνωση (δηλαδή αν το παιδί έχει βαριά ή ελαφρά δυσλεξία, διάσπαση προσοχής, κλπ) καθώς και από την πρόοδο που σημειώνει το παιδί κατά τη διάρκεια της αντιμετώπισης.

8. Υπάρχουν διαβαθμίσεις στη Δυσλεξία, Διάσπαση προσοχής, Λογοθεραπεία, Μαθησιακές Δυσκολίες κλπ;

 Ναι, όπως σχεδόν σε όλα, έτσι και στη δυσλεξία και στη διάσπαση προσοχής, υπάρχουν διαβαθμίσεις που φανερώνουν το μέγεθος του προβλήματος, από ελαφρό μέχρι έντονο. Η σωστή και ακριβής διάγνωση πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρει σε ποιο βαθμό έχει το παιδί δυσλεξία, διάσπαση προσοχής, κλπ.

9. Είναι ασφαλές το Pavlidis Test - Τεστ Παυλίδη (οφθαλμοκίνησης);

 Είναι απόλυτα ασφαλές, αφού το μόνο που έχει να κάνει το παιδί είναι με ειδικά διαμορφωμένα φωτο-ηλεκτρονικά γυαλιά να παρακολουθεί σιωπηλά ένα φωτεινό ερεθισμό στην οθόνη ενός Η/Υ, ακολουθώντας τις οδηγίες του εξεταστή.

10. Καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία η αντιμετώπιση;

 Οι περισσότεροι ασφαλιστικοί φορείς καλύπτουν ένα σημαντικό μέρος της δαπάνης για το πρόγραμμα αντιμετώπισης, το οποίο πραγματοποιείται από τους εξειδικευμένους επιστήμονές μας.

11. Εκτός από τη βοήθεια στο μαθησιακό τομέα, προσφέρετε βοήθεια συμβουλευτικής και ψυχο-κοινωνικής στήριξης στο παιδί και στην οικογένειά του;

 Ναι. Η αντιμετώπιση που προσφέρουμε είναι πλήρης. Δηλαδή, καλύπτει τόσο τις μαθησιακές-εκπαιδευτικές όσο και τις ψυχο-κοινωνικές ανάγκες του παιδιού. Επίσης, παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη στο παιδί και τους γονείς. Οι κύριοι στόχοι μας είναι η σημαντική μαθησιακή βελτίωση και η αύξηση της αυτοπεποίθησης - αυτοεκτίμησης του παιδιού και ταυτόχρονα η σημαντική βελτίωση των σχέσεων παιδιών - γονέων - αδελφών.

12. Βοηθάτε στην αποτελεσματική υποστήριξη του παιδιού μας όταν έχει δυσκολίες σχέσεων με συμμαθητές και φιλίες (κοινωνική ένταξη);

 Ναι. Συντονισμένα σε συνεργασία με γονείς και εκπαιδευτικούς. Η κοινωνική απόρριψη οδηγεί στην απομόνωση, στη χαμηλή αυτοπεποίθηση, στη δυστυχία και στις μειωμένες σχολικές επιδόσεις του παιδιού μας. Άρα, ένας από τους πρωταρχικούς στόχους μας είναι η κοινωνική αποδοχή και αύξηση της αυτοπεποίθησης των σχολικών επιδόσεων του παιδιού.