Προσφερόμενες Υπηρεσίες & Υποστήριξη

Η Φιλοσοφία των Dyslexia Centers - Pavlidis Method είναι Ανθρωποκεντρική, με στόχο την καταξίωση μέσω προσφοράς.

 Το σύστημα Franchise των κέντρων μας έχει σχεδιαστεί από τους κορυφαίους συμβούλους Franchise της ελληνικής αγοράς. Προσφέρουμε μεταξύ άλλων τα παρακάτω, που εξασφαλίζουν την επιστημονική και επιχειρηματική σας επιτυχία
 • Ευρεία αναγνωρισημότητα.
 Κύρος, αξιοπιστία και εγκυρότητα.
 Κοινωνική αναγνώριση και καταξίωση μέσω προσφοράς.
 Καινοτόμο επιχειρηματική ιδέα. 
 •Διεθνώς αποκλειστική τεχνολογία, τεχνογνωσία. 
 •Πλήρη εκπαίδευση θεωρητική, πρακτική και κλινική - εφαρμοσμένη στην Πρόγνωση, Διάγνωση και Αντιμετώπιση Δυσλεξίας, Μαθησιακών Δυσκολιών, Διάσπαση Προσοχής, Παρορμητικότητας και Υπερκινητικότητας.
 • Παγκόσμια φήμη και επώνυμη πατενταρισμένη μέθοδο διάγνωσης καθώς και αντιμετώπισης της δυσλεξίας, των μαθησιακών δυσκολιών και της διάσπασης προσοχής.
 Σημαντική διεθνής κλινική εμπειρία.
 Διαρκής επιστημονική και επιχειρηματική αναβάθμιση, μέσω συχνής επανεκπαίδευσης
 Το σύστημα Franchise των Dyslexia Centers - Pavlidis Method έχει συμπεριλάβει στο βασικό του σχεδιασμό ένα ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης, τόσο σε επιστημονικό-κλινικό, όσο και σε λειτουργικό-επιχειρηματικό
 • Τα Dyslexia Centers - Pavlidis Method διαθέτουν το δικό τους  εκπαιδευτικό κέντρο για την πλήρη θεωρητική εκπαίδευση, την πρακτική-κλινική-εφαρμοσμένη εξάσκηση και την εξειδίκευση του δικαιοδόχου και όλου του προσωπικού των  κέντρων DyslexiaCenters - Pavlidis Method.
 • Προσφέρουμε όλες τις υπηρεσίες μας σε παιδιά και ενήλικες από 35 χώρες  και απο τις 5 ηπείρους, με σεβασμό, ανθρωπιά και κοινωνική ευαισθησία και προς τους οικονομικά ασθενέστερους.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος