Κύπρος

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Γλυφού 33, Λακατάμια
Τ.K. 2314
ΤΗΛ: 00357 22668555
FAX: 00357 22380770

dyslexiacenters_nicosia@yahoo.gr


Δείτε τα σημεία σε μεγαλύτερο χάρτη

ΛΕΜΕΣΟΣ
Στυγός 29, Aγία Φύλα
Τ.Κ.:3117
ΤΗΛ: 00357 25771077
FAX: 00357 25771055

dyslexialimassol@gmail.com


Δείτε τα σημεία σε μεγαλύτερο χάρτη