Λογοθεραπεία

 Στα Κέντρα μας αντιμετωπίζουμε και θεραπεύουμε διαταραχές λόγου – ομιλίας & επικοινωνίας, ασχέτως αιτιολογίας (νευρολογική, ψυχολογική, εξελικτική ή λειτουργική).

 Διαγιγνώσκουμε και αντιμετωπίζουμε τις παρακάτω διαταραχές:
  Επικοινωνίας
  Άρθρωσης και προφοράς, π.χ. στα γράμματα: ρ, σ, ξ, ζ, ψ, κλπ.
  Τραυλισμού
  Ρινολαλίας
  Ροής και δομής του λόγου
  Δυσκολίας σχηματισμού σωστών προτάσεων
  Εμπλουτισμού λεξιλογίου