Νομοθεσία για Προφορικές Εξετάσεις

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 Ο προτιμότερος τρόπος εξέτασης είναι με Ερωτήσεις – Απαντήσεις. Η εξατομικευμένη αντιμετώπιση του Μαθησιακού προβλήματος θα επιτρέψει στον μαθητή να καλύψει επιτυχώς τα κενά του, ιδίως:

• Στην Ανάγνωση
• Στην Ορθογραφία
• Στον Τονισμό
• Στα Μαθηματικά
• Στη Μεταφορά της Προφορικής του σκέψης στον Γραπτό λόγο.

 Έτσι θα μπορέσει να φτάσει τόσο Υψηλά, όσο του επιτρέπει ο συνδυασμός Δυνατοτήτων και Προσπάθειας.
 Σύμφωνα με τον Νόμο 3699/2008 και το διευκρινιστικό έγγραφο του ΥΠΕΠΘ με Αριθ. Πρωτ. 25154/Γ2 της 5-3-2009, μαθητές με Διάγνωση από Δημόσιο Φορέα, π.χ. ΚΕΔΔΥ:

• Δυσλεξίας - Δυσαναγνωσίας
• Δυσαριθμησίας
• Δυσγραφίας
• Δυσορθογραφίας

 εξετάζονται μόνο Προφορικά, σε όλες τις Εξετάσεις και τις Βαθμίδες της Εκπαίδευσης. Επίσης σύμφωνα με το Νόμο 4025/2011, είναι υποχρεωτική η Προφορική εξέτασή τους και στα ΑΕΙ-Πανεπιστήμια. 
 Για τις Εξετάσεις Ξένων Γλωσσών, δίνεται Έξτρα Χρόνος 20-30 Λεπτά σε μαθητές με Διάγνωση από Δημόσιο Φορέα ή Ιδιώτη:

Δυσλεξίας
Μαθησιακών Δυσκολιών
Διάσπασης Προσοχής (ΔΕΠΥ)

 Προσοχή! Συγκεκριμένα για τις Εξετάσεις Αγγλικών του University of Michigan ο Έξτρα Χρόνος δίνεται στους μαθητές με Διαγνώσεις από Δημόσιο Φορέα και από τους Ιδιώτες μόνο με το Τεστ Παυλίδη - Pavlidis Test.