Το Όραμα των Dyslexia Centers

 Όραμά μας είναι:
 Να προσφέρουμε διεθνώς καταξιωμένες και έγκυρες υπηρεσίες Πρόγνωσης, Διάγνωσης και εξατομικευμένης αποτελεσματικής Αντιμετώπισης ΔυσλεξίαςΔιάσπασης Προσοχής - Παρορμητικότητας - Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) και άλλων Μαθησιακών Δυσκολίων, οι οποίες από τη μια πλευρά βελτιώνουν σημαντικά τις επιδόσεις των παιδιών κ από την άλλη τονώνουν την αυτοπεποίθηση και τον αυτοσεβασμό τους.
 Να ευαισθητοποιήσουμε και να ενημερώσουμε την κοινωνία και την εκπαιδευτική κοινότητα κάθε περιοχής, για τη σωστή-ακριβή Πρόγνωση, Διάγνωση και Αντιμετώπιση Δυσλεξίας, Διάσπασης Προσοχής - Παρορμητικότητας - Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) και άλλων Μαθησιακών Δυσκολιών, οι οποίες αποδεδειγμένα εμποδίζουν παιδιά με εξαιρετικές ικανότητες και ευφυΐα να αναπτυχθούν και να διαπρέψουν. Η άγνοια συχνά καταδικάζει ταλαντούχους μαθητές και σπουδαστές σε διαρκή αποτυχία και κοινωνική απομόνωση και τους μετατρέπει σε οικογενειακό 'πρόβλημα' με τις γνωστές δυσάρεστες ψυχο-επαγγελματικές συνέπειες.
 Να δημιουργούμε άριστες σχέσεις μεταξύ γονέων - παιδιών - αδελφών, καθώς και μεταξύ συμμαθητών και φίλων.
 Να τους οδηγούμε από την αποτυχία στην επιτυχία, από τη δυστυχία στην ευτυχία.