Πρόγνωση Δυσλεξίας - Διάσπαση Προσοχής (ΔΕΠΥ)

‘DYSLEXIA CENTERS – PAVLIDIS METHOD’
ΔΙΕΘΝΗΣ ΥΠΕΡΟΧΗ & ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
Άριστη Ποιότητα – Προσιτές Τιμές

Αποδεικνύεται από την Αναγνώριση-Προτίμηση Πελατών μας που έρχονται στα Κέντρα μας στην Ελλάδα και από τις  5 ηπείρους του κόσμου (Ευρώπη, Αμερική, Ασία, Αφρική, Αυστραλία), από  43 χώρες, ακόμη και από τις πλέον προηγμένες, π.χ. ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία,  Αυστρία, Ιταλία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ελβετία, Δανία, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Νορβηγία, Σουηδία κλπ).

Βιολογική Πρόγνωση - Διάγνωση με το Τεστ Δυσλεξίας - Pavlidis Test

 Η Δυσλεξία και η Διάσπαση Προσοχής έχουν Βιολογική και κυρίως Κληρονομική αιτία, άρα υπάρχουν από τη Γέννα και μπορούν να Προγνωσθούν - Διαγνωσθούν από την Προσχολική Ηλικία.
 Με υψηλή ακρίβεια το βιολογικό Τεστ Παυλίδη, διαγιγνώσκει αντικειμενικά τη δυσλεξία, τη διάσπαση προσοχής και την παρορμητικότητα (=ανυπομονησία) και μάλιστα από την προσχολική ηλικία (Jost, 1997; Samaras & Pavlidis, 2004). Είναι τεστ ταχύτατο, ακριβές, ασφαλές και εύκολο στην εφαρμογή του, αφού το μόνο που κάνει ο εξεταζόμενος είναι σιωπηλά να παρακολουθεί με το βλέμμα του ένα φωτεινό ερεθισμό στην οθόνη του Η/Υ. Η παρουσίαση των ερεθισμών, η καταγραφή και η ανάλυση γίνονται αυτομάτως από το διεθνώς πατενταρισμένο σύστημα που ανάπτυξε ο Εφευρέτης-Καθηγητής Γ. Θ. Παυλίδης, όταν ήταν Καθηγητής στην Αγγλία και στις Η.Π.Α.
 Το Τεστ Παυλίδη, είναι διεθνώς αναγνωρισμένο με Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (Η.Π.Α., Γαλλία, Αγγλία, Καναδά) και πραγματοποιείται μέσω προηγμένης φωτο-ηλεκτρονικής τεχνολογίας με πατενταρισμένο λογισμικό (software). Το Φωτο-ηλεκτρονικό του σύστημα είναι τόσο προηγμένο διεθνώς που το έχουν αποκτήσει από τα πλέον διεθνώς φημισμένα πανεπιστήμια, όπως το Harvard, Βoston, Penn State, Columbia, κ.λ.π.

Ποιά τα πλεονεκτήματα του Τεστ Παυλίδη;

 Τα βασικότερα πλεονεκτήματα του Τεστ Παυλίδη η αντικειμενικότητα και η Πρόγνωση που προσφέρει τον έγκαιρο εντοπισμό της Δυσλεξίας και της Διάσπασης Προσοχής (ΔΕΠΥ).
 Το Τεστ Παυλίδη επειδή δεν βασίζεται ούτε στην ανάγνωση ούτε στη γραφή (όπως τα άλλα ψυχο-εκπαιδευτικά τεστ που χρησιμοποιούνται διεθνώς), αλλά βασίζεται σε βιολογικές μετρήσεις (οφθαλμοκίνηση) γι 'αυτό και επιτυγχάνει την αξιόπιστη πρόγνωση και τη διάγνωση της Δυσλεξίας και της Διάσπασης Προσοχής από την Προσχολική Ηλικία. Πριν δηλαδή το παιδί μάθει να γράφει και να διαβάζει, επειδή ο δυσλεξικός γεννιέται δυσλεξικός και στο Τεστ Παυλίδη το παιδί δεν χρειάζεται να μιλήσει, να γράψει ή να διαβάσει, γι΄αυτό και εφαρμόζεται ασχέτως Γλώσσας & Ηλικίας.
 Η Πρόγνωση προλαμβάνει τα Μαθησιακά και τα Ψυχολογικά Προβλήματα που προκαλούνται από την (τουλάχιστον κατά 1.5 χρόνο) καθυστερημένη διάγνωση που γίνεται διεθνώς με τα ψυχο-εκπαιδευτικά τεστ, διότι το θεμελιώδες-βασικό διαγνωστικό κριτήριο της δυσλεξίας είναι η σημαντική υστέρηση στην ανάγνωση (τουλάχιστον κατά 1.5 χρόνο) σε σχέση με την μέση επίδοση των παιδιών της ίδιας τάξης. Άρα, αν προσθέσουμε τον 1,5 χρόνο της απαιτούμενης υστέρησης στην αρχή της πρώτης δημοτικού φτάνουμε στα μέσα της 2ας δημοτικού. Όμως, μέχρι τότε το παιδί θα μείνει σημαντικά πίσω στα μαθήματα σε σχέση με τους συμμαθητές του. Η από άγνοια αρνητική κριτική συνδυασμένη με την ταπεινωτική καθημερινή σχολική αποτυχία, οδηγεί στη χαμηλή αυτοπεποίθηση και στη δυστυχία.
 Αντιθέτως, η Πρόγνωση προλαμβάνει τόσο τις μαθησιακές δυσκολίες όσο και τα δευτερογενή ψυχο-κοινωνικά προβλήματα που δημιουργούν.