Σχέση Δυσλεξίας & Διάσπασης Προσοχής

ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ (ADHD) & ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ - ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 

 Η διάσπαση προσοχής εμφανίζεται με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίες ή δυσλεξία. Όμως, στη συντριπτική πλειοψηφία συνυπάρχει με μαθησιακές δυσκολίες ή δυσλεξία και τότε είναι ακόμη πιο επιτακτική η πρώιμη και έγκαιρη διάγνωση & αντιμετώπισή της.
 Δυσλεξία & Διάσπαση Προσοχής (συνήθως συνυπάρχουν) 
 • Βιολογικής Αιτίας, κυρίως Κληρονομικές 
 • 4 Αγόρια προς 1 Κορίτσι, διεθνώς

 Τα παιδιά με Δυσλεξία ή Διάσπαση Προσοχής (ΔΕΠΥ), πολλές φορές αδίκως χαρακτηρίζονται και με τις παρακάτω φράσεις, από άγνοια:
  «Έξυπνο παιδί, αλλά αδιάφορο και τεμπέλης στα μαθήματα»
  «Αφού τα γνωρίζεις, γιατί δεν τα γράφεις σωστά»
  «Σου μιλάω και είναι σαν να μην μ' ακούς»
  «Άμα θέλεις μπορείς»
  «Πρόσεχε, κάτσε φρόνιμα, μην κουνιέσαι, μη
ν ενοχλείς, μην πειράζεις, κ.λ.π.».